Povinná elektronická komunikace pro osoby samostatně výdělečně činné se o rok odloží

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci příští rok podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění také v klasické papírové podobě. Povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) o rok odloží. Výjimku dal podle zákona ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem.

„Zejména malí živnostníci, kteří jsou věčně v terénu, nemusí být v současné době na elektronickou komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení připraveni. Rozumím tedy tomu, že řada z nich dnes volá po odložení či dokonce zrušení této zákonné povinnosti“, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Pro případné zrušení by se ale musel měnit zákon, což v současné době není reálné. Proto ČSSZ zvolila možnost zákonné výjimky.“  

„Česká správa sociálního zabezpečení jako klientsky orientovaná organizace intenzivně vnímá, že někteří drobní podnikatelé a živnostníci mají bez podpory pracovníků okresních správ sociálního zabezpečení nebo účetních problémy se správným vyplněním Přehledu o příjmech a výdajích, pokud jim s tím nepomohou,“ doplňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a zdůrazňuje: „Roční výjimkou z elektronické komunikace pro OSVČ a dvouletou pro lékaře, co se týče neschopenek, kterou jsme udělili dříve, v žádném případě nerezignujeme na elektronickou komunikaci jako takovou, jde o dočasná opatření.“

Zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ mají podle zákona č. 470/2011 Sb. povinnost podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky od začátku letošního roku. Týká se to zákonem předepsaných tiskopisů, které tyto subjekty posílají ČSSZ. Detailní informace                   o e - Podání jsou dostupné na webu ČSSZ. Řada subjektů však nebyla od 1. ledna 2013 na e – Podání dokumentů připravená, proto ČSSZ podle zákona přijala roční výjimku, a tím umožnila klasické podávání vytištěných dokumentů i v letošním roce.

Z vyhodnocení přechodného období, které provedla ČSSZ, vyplývá, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými subjekty, které mají povinnost posílat vybrané formuláře ČSSZ elektronicky, i mezi jednotlivými druhy podání. Například zaměstnavatelé letos elektronicky podali už cca 71 % evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a 54 % formulářů oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Naproti tomu tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění elektronicky posílá jen necelých 5 % zaměstnavatelů. Z ošetřujících lékařů a OSVČ využívá elektronickou komunikaci s ČSSZ pouze zanedbatelné množství subjektů, jde tak pouze o zlomky procent z celkového počtu podání.

Technicky je na elektronickou komunikaci ČSSZ již několik let připravena. Jako první ze státních institucí umožnila tzv. e – Podání formulářů. Systém pro elektronickou komunikaci funguje od roku 2005 a elektronicky se přijímají miliony formulářů. V uplynulých letech se ČSSZ podařilo dojednat s vývojáři programů pro účetnictví a správu mezd, aby součástí těchto aplikací byly i moduly umožňující přímé odesílání nejčastějších povinných formulářů do systému ČSSZ ke zpracování. Obdobná jednání proběhla i s výrobci software pro lékaře a zdravotnická zařízení.

ČSSZ bude i nadále hodnotit a monitorovat vývoj spojený s elektronickým podáním vybraných formulářů a průběžně komunikovat se zástupci lékařů, OSVČ či dalších subjektů a hledat případná další zjednodušení.